Hana Košková
Piešťanko a pani Nitková
Značka : M
Kategória : rozprávka
Nakladateľ : Daxe
Rok vydania : 2017
V knižnici od : 23.02.2021
Výpožičiek od 2009 : 0
Zakúpená s podporou
Fondu na podporu umenia
Úryvok : ... - Pôjdeme medzi žiakov. Uvidíme, aké to je, učiť sa čítať, písať a kresliť, - potriasala kučeravou hlavou Sklenôčka. - Vytvoríme dvojice. Medzi prvákmi a druhákmi sa budeme cítiť najlepšie, - vykríkla krátkozraká Korytnička. - A nie že ich bude niektorý z vás vyrušovať! - Kto sa prihlási? - Ja! - skríkol Piešťanko, pretože ostatní otočili hlavy, akoby sa báli prísť prvý raz do školy. - A žiakov sa nebojte. Aj tak vás nebudú vidieť, - upozornil škriatkov Bard ej. - Pôjdem s Trenčankom, - povedala Korytnička. Ten už neraz nazrel do školských okien a videl, čo žiaci cez hodiny a cez prestávky robia. - Vezmi si naj ružovejšie okuliare, aké máš, - zaškľabil sa Piešťanko. Korytnička spolu s Trenčankom vošli do druháckej triedy. Práve mali hodinu kreslenia. Pani učiteľka im kázala, aby namaľovali rodinu, v ktorej žijú. Fatimka najprv nakreslila babku, dedka, psa Čokiho a chystala sa k nim prikresliť brata Lukáša a seba, keď cítila, že jej niekto stíska prsty tak, že sa jej nedajú otvoriť. ...
 
www.000webhost.com