Milan Richter
Kafka a Kafka
Značka : B
Kategória : divadlo
Nakladateľ : Milanium
Rok vydania : 2016
V knižnici od : 23.02.2021
Výpožičiek od 2009 : 0
Zakúpená s podporou
Fondu na podporu umenia
Z prebalu : MILAN RICHTER (* 1948) Básnik, dramatik, prekladateľ. Vydal 9 kníh básní (napr. Spoza zamatových opôn, 1997; Anjel s čiernym perím, 2000) a napísal 3 divadelné hry (Z Kafkovho Pekloraja, 2006; Kafkov druhý život, 2007; Krátky nešťastný život Marilyn Monroe, 2013). Jeho básne preložili do 36 jazykov a knižné výbery vyšli v 10 krajinách, vrátane Rakúska, Nórska, Španielska, Izraela či Macedónska. Jeho divadelné hry preložili do 9 jazykov a vyšli časopisecký či knižne v Španielsku, Srbsku, Bulharsku, Turecku a Rumunsku. Richter preložil viac než 75 kníh a divadelných hier, napr. Coetheho Prafausta, Rilkeho Duinské elégie, Kafkove aforizmy, výbery z poézie E. Dickinsonovej, A. Lundkvista, K. Espmarka, K. Odegärda, P. Tafdrupovej, E. Jandla, zobrané básne T. Transtrômera, drámy P. O. Enquista, E. Canettiho, rozprávky H. Ch. Andersena, O. Wilda a iných. Je členom viacerých spisovateľských organizácií, Akadémie B. Bjornsona v Nórsku a predsedom Klubu nezávislých spisovateľov.
Úryvok : ... SLEČNA J.: ... na saniach... hú-hú-šššúúú... to bolajazdička!!! Zasnežené končiare, sneh na boroviciach, sneh na svahoch, kde sa vojaci odvážne spúšťali na lyžiach.... hú-hú-ššúúú... A tu, v Matlár-háze (alebo tomu tu už všetci hovoria Matliary) pár malebných víl, pokoj, raj... A uchrchľaní pacienti, ufrfľaní lekári, ošetrovatelia, nemám pravdu? Ale to je možno len taký môj prvý dqjem, nemám pravdu? Ako to tu naozaj vyzerá? Dávajú vám dobre najesť? FRANZ (celkom sa ešte nespamätal, ale snaží sa nasadiť normálny konverzačný tón. Ked'že ho napína na kašeľ, radšej to trocha preháňa: Je priam až žoviálny): Strava je dostatočne pestrá, ale nepodarilo sa mi zistiť, z akých surovín tu varia. Sčasti varia extra pre mňa, hoci je tu takmer tridsať pacientov. Už som aj stihol pribrať... A jem mäso, chodím dolu do hlavnej vily trikrát denne do jedálne. SLEČNA F. (SLIEDI po miestnosti, chce nájsť zápisky, listy, ale nič nenachádza): Keď má človek plné brucho, oveľa ľahšie sa mu zabúda na všetko utrpenie... FRANZ: Podľa doktora by som mal okrem jedla piť päťkrát denne mlieko a dvakrát smotanu... Ale akokoľvek sa namáham, zvládam to maximálne tak na polovicu. SLEČNA F. (konečne nájde čosi: zopár kníh. Pozorne si ich prezerá): Kierkegaard: Bázeň a chvenie; Platón: Hostina; Max Brod: Smrť mŕtvym! Teda, to ti poviem, chvieť sa na hostine spolu s mŕtvymi! - Dá sa pritom zabudnúť?? Ešte bolia tie... spomienky? Čoby boleli, však? Tu synáčika neponižujú a mladé dámy sa mu nepletú pod nohy... ...
 
www.000webhost.com