Albert Marenčin
Kacírske myšlienky
Značka : B
Kategória : beletria
Nakladateľ : Marenčin PT
Rok vydania : 2016
V knižnici od : 23.02.2021
Výpožičiek od 2009 : 0
Zakúpená s podporou
Fondu na podporu umenia
Z prebalu : Kritické, iróniou a humorom nadľahčené úvahy, anekdoty a príbehy o spoločenských a politických problémoch, o cnostiach a nerestiach, s ktorými sa v každodennom živote potýkame a pokúšame sa ich raz serióznou analýzou, inokedy anekdotickými nápadmi riešiť... Celý tento pestrý súbor anekdot, úvah a príbehov, rozprávaný bežnou publicistickou rečou, neznižujúc sa do bulvárneho tónu a slovníka, ale ani sa nevyvyšujúc do filozofického teoretizovania, osloví čitateľa, ktorý vie nielen čítať, niekedy aj medzi riadkami, ale prečítané aj domýšľať a pochopiť. Albert Marenčin (1922, Bystré nad Topľou), spisovateľ, básnik, surrealista, filmár, dramaturg. Vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave a v roku 1944 sa zúčastnil v Slovenskom národnom povstaní. Po vojne pracoval ako redaktor v denníku Národná obroda, neskôr pokračoval v štúdiu v Paríži. V rokoch 1949 - 1972 pracoval v Československom štátnom filme, odkiaľ bol z politických dôvodov prepustený a nemohol publikovať. Do roku 1987 pracoval v SNG. Je členom patafyzického kolégia v Paríži a československej surrealistickej skupiny.
Úryvok : ... Profesionál sa teda hravo zaobíde bez vrodených dispozícií, ale, čo je horšie, okrem odbornej zdatnosti sa od neho vlastne ani nič iné nežiada. Je to ináč naničhodník - hovorí sa často -, ale má zlaté ruky! Velká sviňa, ale naslovovzatý majster! Znie to bizarne až komicky, no aj desivo; nielen preto, lebo s takýmto profíkom sa čoraz častejšie stretávame, ale ešte viac preto, lebo sa udomácňuje v našom vedomí, pre jedných ako vytúžený ideál, pre druhých ako fatálna nevyhnutnosť, s ktorou sa treba zmieriť - čosi ako duchovný aids, proti ktorému niet lieku. Kedysi sa hovorievalo o zhubnosti úzkej špecializácie, o fachidiotizme: myslím si, že sviňa so zlatými rukami nie je v podstate ničím iným ako ďalším vývinovým stupňom fachidiota, ktorý stratil nielen inteligenciu, ale aj charakter. Tento desivý fenomén je navyše dôkazom, že šikovnosť a zručnosť (nielen manuálna), odbornosť, pohotovosť a prispôsobivosť sú dostatočnou kvalifikáciou profesionála a že nositeľ tohto hrdého titulu už nijaké iné kvality nepotrebuje, pretože profesionálna zdatnosť je viac ako všetko ostatné. Sviňa so zlatými rukami nadraďuje odbornosť nad talent, učenosť nad múdrosť, virtuozitu nad autenticitu, školenosť nad inteligenciu, jednostrannú špecializáciu nad všestrannú ľudskosť a remeslo aj rutinu nad všetko, čo s výkonom profesie priamo nesúvisí - nad ...
 
www.000webhost.com