Mathias Färber
Druhá svetová vojna v obrazoch
Značka : N
Kategória : historická
Nakladateľ : Ottovo Nakladatelství Praha
Rok vydania : 2007
V knižnici od : 09.06.2009
Výpožičiek od 2009 : 9
Z prebalu : Toto nevšedné dielo o druhej svetovej vojne obsahuje takmer tisíc doteraz nepublikovaných fotografií. Autor - nemecký novinár Mathias Färber - pracoval prevažne s nemeckými materiálmi vrátane pamätí, korešpondencie a periodickej tlače, ktoré sú u nás neznáme. Jeho reportáž, ako sám knihu charakterizoval, nie je v mnohých smeroch objektívna ani vyvážená. Niektoré Färberove stanoviská sú jednoznačne neprijateľné - napríklad jeho prezentácia príslušníkov Zbraní SS hraničí až s ich obhajobou; s nebývalým obdivom hodnotí aj úlohu nemeckého námorníctva atď. S podobnými autorovými názormi sa OTTOVO NAKLADATELSTVÍ nestotožňuje, dokonca ich odmieta. Obrazovú aj textovú časť sme napriek tomu ponechali v pôvodnej podobe. Kniha môže totiž poslúžiť verejnosti ako študijný materiál, s ktorým netreba súhlasiť, je však dobré ho poznať.
Úryvok : ... Cesta do vojny Máme „Peace in our time" („Mier pre našu dobu") - zvestoval ministerský predseda Veľkej Británie Neville Chamberlain po svojom návrate z mníchovskej konferencie. Západné mocnosti uverili ubezpečovaniu Hitlera, že vyriešením sudetskej otázky sú všetky územné nároky nemeckej ríše splnené. Vpád do zvyšku Československa (Rest-Tschechei) o pol roka neskôr ich však mal v krátkom čase poučiť o niečom inom. Keď Hitler pripojil Rakúsko k Tretej ríši (.Anschluss), nielenže neprotestovali Londýn ani Paríž, ale neozvalo sa ani Taliansko, až dosiaľ mocenský ochranca klerikálnoautoritatívneho rakúskeho režimu. Rozpaky šéfa generálneho štábu generála delostrelectva Becka sa zväčšili, keď sa na základe príkazu na spustenie plánu „Grún" - teda vpádu do Československa - vyjasnil Hitlerov zámer oklieštiť a rozbiť aj tento mnohonárodnostný štát, v ktorom hlavne v pohraničí" žila silná nemecká menšina (tri milióny ľudí). Vtedy si činitelia vojnového námorníctva i letectva prvýkrát uvedomili možnosť, že by mohli viesť námornú a leteckú vojnu aj proti Veľkej Británii, pričom ani námorníctvo ani letectvo neboli na takúto úlohu ani stavané ani vyzbrojené. Dôstojníci zo štábu vojnového námorníctva však svoju skepsu dali najavo už skôr. Pýtali sa, či Veľká Británia v prípade nemeckej roztržky s Francúzskom a Sovietskym zväzom skutočne zachová neutralitu. Protest šéfa generálneho štábu generála Becka voči plánovanému útoku na Československo, jeho „spisová vojna" - nie proti Hitlerovi, ale proti zmene jeho politiky - zostali obmedzené na úzky okruh najvyššieho armádneho velenia a veliacich generálov. Väčšinu jeho námietok aj tak nik nevypočul. Vpád 8. armády generála von Bočka do Rakúska síce odhalil zahanbujúce nedostatky narýchlo vybudovaných oddielov všeobecnej brannej povinnosti, ale súčasne sa podobal „výprave vítanej kyticami". Na obranu klerikálnoautoritatívneho prohabs-burského režimu nepadol jediný výstrel. Československú krízu na prelome augusta a septembra 1938 ukončilo Mussoliniho sprostredkovanie mníchovskej dohody v noci z 29. na 30. septembra 1938 medzi Nemeckom, Talianskom, Britániou a Francúzskom. Československo muselo odovzdať Sudety. Nasledujúce vpo-chodovanie nemeckej armády na odstúpené územia bolo opäť „kvetinovou vojnou". Británia a Francúzsko už 21. septembra vysvetlili pražskej vláde, že ak nebude chcieť nemeckým požiadavkám vyhovieť, s ich pomocou rátať nemôže. Britský premiér Neville Chamberlain ohlásil, že sa zachránil „mier pre našu dobu". ...
 
www.000webhost.com